Για να συμμετέχετε ουσιαστικά και ενεργά στις δράσεις για την υλοποίηση των σκοπών μας συμπληρώστε την αίτηση και στείλτε την με  e-mail  στη ηλεκτρονική διεύθυνση  info@episkinion.org

ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ

ΟΝΟΜΑ
ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ
ΚΑΤΟΙΚΟΣ (ΠΟΛΗ)
ΟΔΟΣ & ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ  ΣΤΑΘΕΡΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ
E-mail


Έχοντας ενημερωθεί για τους σκοπούς και τις δράσεις του Επισκηνίου1   επιθυμώ να εγγραφώ ως  ΜΕΛΟΣ-ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ. Επίσης επιτρέπω στο “ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ” να τηρεί τα προσωπικά µου στοιχεία σε ηλεκτρονικό αρχείο (για τις ανάγκες λειτουργίας του) και να τα αξιοποιεί για τη σχετική ενημέρωση και διασύνδεση των μελών του. Δικαιούμαι να έχω πρόσβαση στα στοιχεία µου, όπως ορίζει ο Νόµος.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.Εθελοντές εγγράφονται μετά από απόφαση των εταιρικών μελών όσοι υποβάλλουν αίτηση και επιθυμούν να συνδράμουν με κάθε τρόπο, ατομικά ή συλλογικά , στην υλοποίηση των σκοπών του, πχ με προσφορά εθελοντικής εργασίας σε τομείς γενικών η εξειδικευμένων γνώσεων , με δραστηριοποίηση στον τομέα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των δημοσίων σχέσεων, κτλ. Οι εθελοντές δηλαδή συμμετέχουν ενεργά στην ευόδωση των σκοπών του Επισκηνίου.Σχετικά Αρχεία

Αίτηση


AGiLETEQ